کوهنورد مشگین شهری در فرودگاه امام(عکس)

جوان مشگین شهری که ساعت ۱۵ روز ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ موفق به فتح قله ۷۵۴۶ متری “موستاق آتا” (پدر کوه یخ) کشور چین شد، اکنون به ایران بازگشته و قبل از ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۵ مرداد وارد مشگین شهر خواهد شد. سایت خبری خیاو نیوز،ضمن تبریک به  دوست بزرگوار،آقای یزدان محرمی... 

همه اخبار