نماینده مشکین شهر : تکیه جریان انحرافی بر قوا به زیان کشور است

خیاو نیوز: به گزارش خیاو نیوز به نقل از سایت یونس اسدی نماینده مشکین شهر عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان این که مجلس منتظر است تا جریان انحرافی خود را اصلاح کند، گفت: متأسفانه جریان انحرافی به یکی از قوای سه‌گانه تکیه کرده که این به... 

همه اخبار