فاجعه تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر:

کشاورزی با طعم فاضلاب!

خیاو نیوز:به گزارش خیاو نیوز به نقل از ایلقار نیوز، با گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهری امری ضروری و انکارناپذیر است . امروزه سیستم های تصفیه فاضلاب شهری دارای کاربردها و مزایایی ازجمله بازیافت دوباره آب های الوده و استفاده... 

همه اخبار