در راستای تحقق شعار سال/

تشریح اولویت های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی

دکتر حسین کربلائی خیاوی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اولویت های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. وی گفت:اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی به معنای... 
رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی جهاد کشاورزی اردبیل:

مدیریت منابع آب آثار خشکسالی را به حداقل می‌رساند

دکترحسین کربلایی عصر دیروزدر شورای تحقیقات جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: در حال حاضر ایران جزو ۲۴ کشوری است که وارد فضای خطرناک خشکسالی و کم آبی شده که طبق شاخص‌های فالکین مارک که اگر این ۲۴ کشور مصرف آب اعم از کشاورزی و شرب را اصلاح نکرده و مدیریت... 

همه اخبار