نماینده دفتر نشر معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل:

متاسفانه در سال جاری بودجه فرهنگی کشور کاهش یافته است

خیاونیوز:  سید عقیل ابراهیم زاده نماینده دفتر نشر معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان اردبیل( پاتوق کتاب ) در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به نگرانی مقام معظم رهبری در خصوص مسئله فرهنگ در کشور گفت: بزرگترین دغدغه مقام معظم... 

همه اخبار