ظهر امروز در مشگین شهر:

پیکر شهید محمد تقی نجفی مقدم تشییع شد

خیاو نیوز: محمد تقی فرزند یک پدر و یک مادر نیست همه مادران، مادرش هستند و بوسه بر تابوتش می زنند و همه پدران، پدرش هستند و زیر تابوتش را گرفته اند. مردم شهیدپرور شهرستان مشگین شهر با دستهایی که سینه بر حسین می زدند اکنون با همان دستها تابوت هدیه ی حسین... 

همه اخبار