پیامدهای فولاد مشکین‌شهر

کارخانه فولاد بیشتر از آنکه آهن را ذوب کند؛ سلامت مردم مشکین‌‌شهر را ذوب می کند/ کارخانه ی فولاد پیامدهای ‌محیط زیستی زیادی دارد

خیاونیوز-محمد فکری: محتوای این متن به معنای مخالفت با هرگونه سرمایه‌گذاری در مشکین‌شهر و استان اردبیل نیست بلکه به معنای دقت و مطالعه‌ی بیشتر برای انتخاب نوع صنایع با توجه به مقتضیات مکانی است. نه فقط مشکین‌شهر بلکه کل استان اردبیل به دلیل کمبود منابع... 

همه اخبار