تسلیت به همکار رسانه ای/

پیام تسلیت به دوست و همکار رسانه ای

دوست و همکار گرامی جناب آقای وحید سیدمعصومی مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت. روابط عمومی سایت خیاونیوز... 

همه اخبار