سیامک مظلومی در همایش شهر ایده آل:

برای جوابگویی به انتظارات مردم باید شیوه نگرش مدیریتی سنتی را به نگرشی نوین در امورات تغییر بدهیم

خیاو نیوز:مظلومی شهردار مشگین شهر که در همایش شهر ایده آل در کیش شرکت کرده بود به تشریح دست آوردهای این همایش پرداخت. مظلومی با بیان اینکه شهرداری بعنوان نهادی اجتماعی و خدمتگزار است وقبول این واقعیت که شهرداریها سازمانی غیر دولتی و نهادی مدنی محسوب... 

همه اخبار