رحمت انوری در گفتگو باخیاو نیوز مطرح کرد:

من دستور اصلاح بلوار هفت تیر را داده بودم نه احداث پل / آنهایی که اکنون کنار پل عکس یادگاری می گیرند طرح را داده بودند(اسناد)

مشگین شهر-خیاونیوز: رحمت انوری آذر شهردار سابق شهردار مشگین شهر در گفتگویی که صبح امروز با خبرنگار خیاو نیوز انجام داد گفت: اواخر سال ۸۷ بود که بنده پیشنهادی را در ۷ بند در اختیار شورای اسلامی شهرستان مشگین شهر قرار دادم،که قرار بود اعتبارات آن از محل... 

همه اخبار