پل معلق پلی برای جهانی شدن/فرصتی که مسوولین می سوزانند

خیاونیوز/سینا اسدی: بالاخره بعد از چندین سال کش و قوس های فراوان و زمین گیر شدن پروژه پل معلق به دلیل مسایل سیاسی، اخیرا شاهد آن هستیم که کار ساخت این پل بعداز مدت ها به اتمام رسیده و در شرف افتتاح می باشد. در این باب لازم است جهت تنویر افکار عمومی مواردی... 

همه اخبار