رشد کشت پسته و زعفران در مشگین شهر/ زارعان حمایت می‌شوند

به گزارش خیاو نیوز عدیل سروی بعد از ظهر جمعه در بازدید از باغات کشت پیوندی پسته مشگین شهر اضافه کرد: با وجود اینکه این دو محصول طی سال های اخیر به کشت محصولات کشاورزی استان اضافه شده اما استقبال از آن تاکنون خوب بوده است. وی توسعه زراعت محصولات پسته و زعفران... 

همه اخبار