در تابستان ۹۴/ پایگاه فرهنگی دراماکن گردشگری مشگین شهرایجاد می شود

به گزارش خیاونیوز ، جلسه هماهنگی ایجاد پایگاه فرهنگی در اماکن گردشگری شهرستان مشگین شهر با حضور دستگاه های فرهنگی شهرستان برگزار شد. در این جلسه سرهنگ پاسدار ابراهیم کریملر اناری جانشین سپاه شهرستان مشگین شهر به تشریح علل ایجاد این پایگاه های فرهنگی... 

همه اخبار