قابل توجه شهردار محترم مشگین شهر-مغازه ی همه کاره ی سیار (عکس)

قابل توجه شهردار محترم مشگین شهر-مغازه ی همه کاره ی سیار (عکس) معضل سد معبر در مشگین شهر تا به اکنون به یکی از اصلی ترین سوژه های اجتماعی شهرستان مشگین شهر تبدیل شده است که مسئولین امر هیچ تمیهداتی را برای حل آن نیاندیشیده اند. در برخی زمان ها شهرداران،با... 

همه اخبار