عباس زاده مشگینی در پاسخ به پرسشهای کاربران وبلاگ اشارت:

آیا نمی دانید خداوند می بیند؟

۱-شخصا تابحال در هیچ حزب و گروه و جناح سیاسی فرمی تکمیل نکرده و عضویت نداشته و ندارم ، بی رغبتی ام به عضوییت در احزاب و گروهها به معنی مخالفت با مقوله تحزب (به عنوان یکی از تجربیات تاریخی و سیاسی بشر معاصر)نیست. ۲- در قبال نعمت وجود و زندگی که خداوند متعال... 

همه اخبار