در پی بی تدبیری مسئولان:

غارت «پارک شهر» مشگین شهر همچنان ادامه دارد/تصاویر

خیاونیوز : تخریب نقاط تفریحی سیاحتی شهرها موضوعی است که در شهرهای استان اردبیل علی الخصوص شهر مشگین شهر کم دیده نشده است. این در حالیست که مشگین شهر به عنوان یکی از شهرستان های کم برخوردار و محروم استان اردبیل به شمار می آید و ایجاد زیرساختهای گردشگری... 

همه اخبار