به بهانه ی سلاخی 40 اصله درخت در پارک جنگلی/

آقایان شورا این اقدامتان دهن کجی به رای مردم است

خیاونیوز/ هنوز چند روز از استیضاح اکبر آذرمی شهردار مشکین شهر (بر اساس سوال شورا) بدلیل قطع بدون مجوز درختان نمی گذرد که امروز شاهد آن هستیم که چهل اصله درخت در پارک جنگلی مشکین شهر سلاخی شده و تنها طبیعت یکپارچه و پوشیده از درخت این شهرستان در معرض نابودی... 

همه اخبار