کود ورمی کمپوست عاری از سموم و مواد شیمیایی

خیاونیوز: رباب الفتی مدرس دانشگاه و تولید کننده ورمی کمپوست در مشگین شهر با اشاره به مزیت های بالای کود ورمی کمپوست گفت: این کود عاری از سموم و مواد شیمیایی است. امروزه و از دیر باز مصرف کود شیمیایی در زمین های زراعی و باغی افزایش چشمگیری داشته است و... 

همه اخبار