فیلم فرود هواپیمای مسکو – تهران با چرخ بسته/مهارت خلبان ایرانی

خیاو نیوز: هواپیمای بویینگ ۷۲۷ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درمسیر مسکو-تهران درهنگام فرود با وجود باز نشدن ارابه جلوی هواپیما ،با مهارت خلبان (کاپیتان هوشنگ شهبازی) به سلامت به زمین نشست. این هواپیما قراربود درساعت ۱۵:۲۰ درفرودگاه امام فرود آید که... 

همه اخبار