شهروز حیدری:

گردهمایی عمومی آسیب شناسی گردشگری روز چهارشنبه در مجتمع گردشگری وابدرمانی وله زیر

خیاو نیوز: گردهمایی عمومی آسیب شناسی گردشگری روز چهارشنبه در مجتمع گردشگری وابدرمانی وله زیر برگزار خواهد شد. این مراسم با حضور مسئولان شهرستان و سرمایه گذاران  در بخش گردشگری به بررسی مشکلات و چالش های گردشگری مشکین شهر و همچنین ارائه راهکارها و برنامه... 

همه اخبار