گزارش تصویری از برف آخر سال ۹۰ و هلال احمر

اعضای جمعیت هلال احمر همیشه آماده اند تا به عنوان اولین گروه امدادی عازم محل وقوع حادثه شوند.   با اینکه به دور از خانه و خانواده خود هستند، اما با عشق به هم نوع، گام به سوی حوادث پیش بینی نشده بر می دارند.   جا و مکان برای آنها معنایی ندارد و همیشه... 

همه اخبار