نمایی خاص از آقای روحی+عکس

محمد روحی در جلسه هئیت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در تهران با حضور اعضای هئیت امنای دانشگاه استاندار اردبیل و حمید میرزاده  

همه اخبار