جوابیه شرکت نگین بتن به مطلب “کیفیت پایین بتن آماده عرضه شده در مشکین شهر”

خیاونیوز: شرکت نگین بتن در پاسخ به مطلبی که چند روز پیش با موضوع “کیفیت پایین بتن آماده عرضه شده در مشکین شهر (مشاهده مطلب)” مطرح شده بود، به عنوان یکی از شرکت های عرضه کننده بتن آماده در این شهرستان، جوابیه زیر را ارسال نموده است:   مدیر مسئول محترم... 

همه اخبار