بالنی که قرار است در پل معلق به آسمان برود(عکس)

بالن خریداری شده متعلق به شرکت نور سبلان و پروژه پل معلق می باشد  

همه اخبار