بخش دوم/ ولی ملکی

واکاوی وضعیت ولی ملکی در انتخابات گذشته و‌آینده

در بخش  دوم  به علل عدم راه یابی ولی ملکی به مجلس نهم پرداخته و نگاهی به وضعیت فعلی وی در چیدمان انتخاباتی سال آینده صورت خواهد گرفت. واکاوی وضعیت ولی ملکی در انتخابات گذشته در انتخابات گذشته ولی ملکی با اینکه از نامزدهایی بود که شانس بسیار بالایی برای... 

جوابیه آقای ملکی به یک خبر/توضیحات مختصر خیاونیوز

خیاونیوز: آقای ولی ملکی در جوابیه ای که به خیاو نیوز ارسال کرده است آمده: مدیر محترم سایت خیاو نیوز با سلام در برنامه خبری آن سایت به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ مطالبی با تفسیر های غرض آلود و با بزرگ نمایی تصویرهای موجود در مورد حضور اینجانب در جلسه نمایندگان ادوار... 

همه اخبار