کریم حاجی زاده:

برگزاری نمایشگاه اشیای کشف شده مشگین شهر

خیاو نیوز:مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان اردبیل گفت: احکام قضایی ممنوعیت خروج اشیای باستانی کشف شده مشگین شهر صادر شده و نمایشگاه آن سال جدید برگزار خواهد شد. کریم حاجی زاده درباره علت برگزار نشدن نمایشگاه اشیای باستانی کشف شده در منزل قاچاقچیان... 

همه اخبار