سید عقیل ابراهیم زاده قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته اردبیل:

تولید کتاب‌های دینی و مذهبی با قطع جیبی

خیاو نیوز: سید عقیل ابراهیم‌زاده پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر اردبیل در تشریح عملکرد دفتر نشر معارف مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور اظهار کرد: نشر معارف در تدوین، ‌گردآوری و چاپ خاطرات و زندگی شهدا، جانبازان و بزرگان دینی ورود پیدا کرده... 

همه اخبار