رعد و برق نقشه ایران را در آسمان مشگین شهر ایجا کرد

خیاو نیوز : در یک پدیده طبیعی بر اثر رعد و برق تصویری جالب که شباهت بسیار زیادی به نقشه جمهوری اسلامی ایران را داشت در آسمان مشگین شهر خلق کرد خلق این تصویر در آسمان مشگین شهرکه جمعه شب صورت گرفت برای افرادی که در یک لحظه موفق به دیدن این دیده جوی شدند... 

همه اخبار