یادداشتی از مدیر مسول:

نقد و نظر/ تمدید مذاکرات هسته ای یا فریز محبوبیت دولت؟

خیاونیوز/یادداشت مدیر مسئول: در جامعه ی امروزی نقد و نقادی به یکی از موضوعاتی تبدیل شده است که بدون شک در زندگی روزمره انسان ها ریشه دوانیده و جامعه را به طور کل تحت الشعاع خود قرار داده است. مبرهن است آزادی بیان یکی از اساسی ترین و اصلی ترین حقوق اولیه... 

همه اخبار