مربی ورزش روی گوشی شما

خیاونیوز: امروزه توجیه بسیاری از افراد برای ورزش نکردن کمبود وقت برای مراجعه به سالن‌های ورزشی است. نبود برنامه‌ی ورزشی مناسب نیز انگیزه‌ی لازم را برای انجام حرکات ورزشی در منزل ایجاد نمی‌کند، حال آنکه BodBot را می‌توان یک مربی کاربلد برای راهنمایی... 

همه اخبار