توقف اولین کاروان نذر کتاب در جلوی دانشگاه

محمدرضا محمودنژاد عصر امروز در مراسم بدرقه اولین کاروان نذر کتاب در اردبیل اظهار کرد: به ابتکار انجمن مهر امید و برای اولین بار در استان اردبیل، کاروان نذر کتاب در این استان راه‌اندازی شد و اولین کاروان به دانشگاه علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی... 

همه اخبار