نخبگان مشكين شهر؛

بخش دوم: یونس اسدی (قسمت اول)

 خیاونیوز: مشخصات: لیسانس علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، بخشدار مرکزی مشکین شهر، رییس گروه برنامه ریزی استانداری اردبیل، دو دوره نمایندگی مردم مشکین شهر در مجلس، مسؤولیت های یونس اسدی در دو دهه اخیر را تشکیل می دهد.... 

همه اخبار