بعضی ها از تشکل و تجمع می ترسند

پایگاه تحلیلی خبری خیاو نیوز نجفقلی مشکبار: بعضی ها از تشکل و تجمع می ترسند، هر چند به ظاهر از اتحاد و اتفاق حرف می زنند.و این شهر از همین ترس بیهوده وکمبود و یا بهتر بگوییم از نبود جلسات و تشکل های مردمی رنج می برد تشکل و تجمعی که در آن هیچ مسئول و مامور... 

ناگفته هاو رازهای برترین های کنکور ۹۲ مشگین شهر

مشگین شهر-خیاونیوز: روزگاری بس دراز به داشتن مردمان فرهنگی خویش بالیده ایم و قدر شناس نخستین  معلمان و معماران فرهنگی  بوده ایم  و  شهر خود را به عنوان شهری فرهنگی و علمی به   جهانیان معرفی کرده ایم . مشگین ، شهر معلم هاست ، شهر دانشجوها ، شهر روشنفکران... 

همه اخبار