عباسزاده ی مشگینی به وزیر کشور نامه نوشت/

مشگین شهر و مینو خالقی

بسمه تعالی برادر عزیزم جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جمهوری اسلامی ایران باسلام و احترام ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه به استحضار عالی برسانم خبر دستور حضرتعالی به فرمانده پلیس برای شناسایی و بازداشت عوامل توزیع عکس های خصوصی خانم مینوخالقی... 

همه اخبار