با تلاش میراث فرهنگی استان اردبیل

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری قوتورسویی تصویب شد

به گزارش خیاو نیوز معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل صبح امروز در در کارگروه تخصصی گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل با اشاره به مکان‌یابی‌های انجام شده توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها و اداره... 

همه اخبار