سعید فرقانی:

نمایش سارای بدلیل سه روز عزای عمومی به روزهای دوشنبه وسه شنبه موکول شد

خیاو نیوز:ایلقار نیوز: ضمن عرض تسلیت به جانباختگان مراسم حج منا در کشور عربستان سعودی، نمایش سارای به دلیل اعلام شدن سه روز عزای عمومی از طرف مقام معظم رهبری به روزهای دوشنبه ۶ مهر و سه شنبه ۷ مهر موکول گردید. نمایش سارای پس از ماهها تمرین به کارگردانی،... 

همه اخبار