سرنوشت موزه مشکین شهر در هاله ای از ابهام:

شهر فرهنگی و تاریخی مشگین‌شهر، شهری بدون موزه

به گزارش خیاونیوز ، شهرستان مشگین‌شهر از جمله شهرهایی است که به عنوان یکی از تاریخی ترین مراکز منطقه و مهمترین شهر استان اردبیل به شمار می‌رود و اکثر مسئولان به علت مراکز تاریخی و ظرفیت های بلقوه از این شهرستان به عنوان بهشت گمشده ایران یاد می‌کنند.  از... 

همه اخبار