یونس اسدی در حمایت از کابینه دولت یازدهم:

به جای فحش دادن برنامه خود را بیان کنید

مشگین شهر-خیاونیوز: یونس اسدی نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) خانه ملت در موافقت با کلیت کابینه یازدهم،‌گفت: کلیات برنامه‌های دولت با استقبال مطلوب نمایندگان روبرو شد که تعداد ثبت‌نام کنندگان در مخالفت و موافقت... 

همه اخبار