حاج علی زین العابدین

اسدی زمینه اخراجم از شرکت معدنی را فراهم کرد/ آنهایی که مرا رد صلاحیت کردند در روز قیامت چه پاسخی خواهند داد؟/

خیاو نیوز: سابق بر این، مشکین سلام خبر از درج مصاحبه ای با حاج علی زین العابدین داده بود که طی آن وی به تمامی ابهامات درباره ی مسایل سیاسی و اقتصادی مربوط به وی پاسخ داده است. این مصاحبه در یکی از شب های ماه مبارک رمضان انجام شد و علی زین العابدین در مصاحبه... 

همه اخبار