در پی مهره چینی های سیاسی:

غفار پارسا از سمت مسئول فرهنگی دانشگاه آزاد کنار گذاشته شد

خیاو نیوز: تودیع و معارفه مسئول فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر برگزار گردید که در این آیین علی سعادتی بعنوان مسئول فرهنگی جدید دانشگاه آزاد معرفی شد و از خدمات غفار پارسا تقدیر بعمل آمد. گفتنی است که این تودیع و معارفه بدون اطلاع قبلی صورت... 

همه اخبار