ولی ملکی در گفتگو با سایت خبری ایلقارنیوز:

از روز اول که وارد انتخابات شدم، بحث گردشگری را مطرح نمودم/ بنده با برنامه ریزی در زمینه ی اقتصادی وارد صحنه شده بودم ولی…

خیاونیوز: ولی ملکی در گفتگوی اختصاصی با ایلقارنیوز، در مورد مسائل و مشکلات موجود در شهرستان مشگین شهر اظهار نظر کرد و گفت: افزایش جمعیت از یک طرف و شرایط آب و هوایی منطقه از طرف دیگر موجب می شود که به تنهایی به کشاورزی چشم ندوخته و در کنار آن، به فکر توسعه... 

همه اخبار