معاون سیاسی وزارت کشور در مشگین شهر:

تشکل های مردم نهاد باید با مجوز فعالیت بکنند/حمایت می کنیم

معاون سیاسی وزیرکشور درجریان سفربه مشکین شهر وبازدید از اقدامات انجام یافته توسط دولت دربخش های مختلف گفت: پروژه های مهمی در شهرستان درحال اجرا می باشد که انشاله با بهره برداری ازاین پروژه ها اقتصاد این منطقه در آینده نزدیک متحول خواهد شد . محمدحسین... 

همه اخبار