شهردار مشگین شهر خبر داد:

گلکاری میدان معلم آغاز شد

خیاو نیوز:گلکاری میدان معلم آغاز شد . چمنکاری  این میدان  که به علت برخی از اصلاحات و عملیات عمرانی از هفته های قبل شروع شده بود ، از دیروز نیز گلکاری آن آغاز گردید همچنین شهرداری عملیات گسترده آسفالت ریزی و لکه گیری در نقاط مختلف شهر در حال اجرا می باشد... 

همه اخبار