یونس اسدی

اقتصاد مشگین شهر با سرمایه گذاری در معادن غنی شکوفا می شود

خیاو نیوز:یونس اسدی افزود: منطقه مشگین شهر دارای معادن بسیار غنی از جمله طلا ، مس ، آهن و سایر مواد معدنی باارزش است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. وی گفت: با هماهنگی های انجام شده و عقد قرارداد با شرکت میتگو بزودی عملیات مطالعه اکتشاف و بهره برداری... 

همه اخبار