شهردار مشگین‌شهر:

فعالیت‌های اجتماعی شهرداری مشگین‌شهر افزایش می‌یابد

شهردار شهرستان مشگین‌شهر گفت: با توجه به استقبال مردم از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر، همکاری و مشارکت شهرداری مشگین‌شهر در برنامه‌های شاد اجتماعی و فرهنگی افزایش می‌یابد. سیامک مظلومی اظهار داشت: با توجه به آمار جمعیتی شهرستان و استقبال... 

همه اخبار