رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان مشگین شهر:

مشگین شهر ۶۰۹ شهید تقدیم کشور کرده است

خیاو نیوز:محسن عبادالله زاده در یادواره ۲۱۶شهید سه ماهه چهارم وشهدای عملیاتهای بدر وخیبر مشگین شهر افزود: این شهرستان از لحاظ تعدا شهدا نسبت به جمعیت جزو مناطق نمونه کشور است. وی اضافه کرد: بیشترین تعداد شهدای این شهرستان مربوط به عملیاتهای بدر ،خیبرو... 

همه اخبار