در حاشیه سخان وزیر کشور:

قربانی شلیک وزیر کشور کیست؟

خیاو نیوز: روزی که وزیر محترم کشور در جلسه شورای اداری شهرستان مشگین شهر را نه شهر ! بلکه ” روستا-شهر” لقب داد و با صراحت تاکید کرد که این شهرستان در ده سال گذشته هیچ پیشرفتی نداشته است انتظار معقول این بود که مسئولان و ریش سفیدان شهرستان با محوریت نماینده... 

همه اخبار