پروفسور سلطانعلی محبوب :عدم ارتباط موسسات پژوهشی با صنعتگران داخلی مهم ترین مشکل پژوهشگری است

خیاو نیوز: پروفسور سلطانعلی محبوب روز یکشنبه در همایش علمی پژوهش با موضوع بایدها و نبایدهای پژوهشگری در ایران در مشگین شهر کمبود اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته را از دیگر موانع پژوهشگری در کشور ذکر کرد. وی با اشاره... 

همه اخبار