اجرای پروژه تولید گوسفند گوشتی در خلخال و مشگین شهر

خیاو نیوز: جهاد کشاورزی استان ،بهلول تکلوی هدف از اجرای این پروژه را افزایش بهره وری با هدف اقتصادی نمودن حرفه پرورش گوسفند عنوان کرد. وی ادامه داد:هدف این پروژه پرورش غیر مرتعی از طریق افزایش چند قلوزایی – بهبود صفات مادری به ویژه افزایش تولیدشیر مورد... 

همه اخبار