گره گشایی ترافیک شهری با کدامین زیر ساختها؟ / اقتصاد مردم در چنگال جرثقیل ها / قوانینی در مورد حمل خودرو

خیاونیوز/یادداشت سردبیر:  یکی از مشکلات ترافیکی مشگین شهر در طی چندین سال اخیر پارک خودرو در حاشیه خیابان ها است که مدیریت شهری در سه ماه  اخیر برای حل این مشکل اکثر خیابان های  توقف ممنوع را حمل با جرثقیل کرده است، که متاسفانه به دلیل برخی مشکلات از... 

مشکل آقای معاون و فرماندار!/زیر بلیط کسی نیستم

خیاو نیوز: چندی است که آقای معاون در برخی از جلسات حضور ندارد و همیشه صندلی وی در کنار فرماندار را برخی از مسئولین ادارات و کارکنان ساده فرمانداری پر می کنند. این امری است غیر مرسوم، به این دلیل که معمولا معاون فرماندار در اکثر جلسات برگزار شده در داخل... 

همه اخبار